Arbete på hög höjd och fallskydd

Under lång tid så har byggställningar, kranar och skylifts varit en av de huvudsakliga metoderna för att utföra entreprenadarbete i ogästvänliga och på svåråtkomliga platser.

På senare år så har dock en nytt skrå utvecklats med start på oljeplattformar ute på i havet. Här har rutinerade klättrare tagit till repen och utvecklat en arbetsform som kallas rope access, reparbete och arbete på hög höjd med hjälp av klättring. Idag så finns det flera stora aktörer runt om i världen som arbetar enligt branschstandarden IRATA.

I ett antal arbetsområden, inte bara ute på plattformarna så har dessa hantverkares kunskap kommit till stor nytta.

Några exempel är:

Offshore

Som det berättades ovan så har rop access som företeelse sin början på olje- och gasplattformar i oceaner och hav världen över. Idag så är rope access mycket vanligt förekommande och används ofta vid inspektion, montage och underhåll.

Vindkraft

Vindkraft är ett viktigt arbetsområde som på senare tid, tack vare utvecklad teknik och behov av förnybara energikällor. Då dessa av sin natur ofta placeras i ogästvänliga och otillgängliga områden så är Rope Access en ypperlig teknik för att underhålla vingbland, växellådor och generatorer.

Fallskydd

Arbete på hög höjd, exempelvis takarbete, är i flera scenarion ett återkommande inslag i rutiner och underhåll. Denna typ av arbete kräver fallskydd. I de fall det är så är det viktigt att utveckla och implementera rätt teknik, rutiner och metoder för att säkra arbetare, vare sig det är fasta eller temporära lösningar.

Byggnadställningar

Byggställningar är många gånger en dyr och ineffektiv metod för att få tillgång till exempelvis fasader och husytor. Det tar tid att montera och innebär ofta onödiga ingrepp i fasaden för exempelvis fästpunkter. Med hjälp av rope access så får man snar tillgång och ingreppet är i många fall helt icke-förstörande tack vare de reptekniker som används.