Sökmotoroptimering

Vad är Sökmotoroptimering

Vad krävs för att hamna högst i sökresultaten? Frågan ställs av många som ser vilka möjligheter som öppnar sig när placeringarna i sökresultaten förbättras. Lika många som är intresserade av svaret, nästan lika många finns det som försöker svara på frågan. Många av dessa personer och organisationer säger sig vara experter inom ett område som förkortas SEO. SEO är en förkortning av engelskans Search Engine Optimization och brukar översättas sökmotoroptimering eller sökoptimering. Idag används förkortning ofta som ett ord och försöker betyda mer än sökoptimering eller sökmotoroptimering. Många företag som profilerar sig inom området SEO laddar ordet med värden som marknadsföring på nätet, online marketing, social network marketing och så vidare.

Etta på Google, så gör du

Finns det då någon hemlig formel för att hamna högst upp i sökresultaten. Ja det finns det. Det enkla svaret är att erbjuda dina användare en tjänst med det innehåll de efterfrågar och att lyckas med att skapa ett stort intresse i webbvärlden runt det du erbjuder så kommer du snabbt att klättra i sökresultatet. Svårare än så behöver det egentligen inte vara. Hur kommer det sig då att så många försöker försörja sig på SEO och att så många är intresserade av att köpa sådana tjänster? Nedan listar vi de anledningar som finns idag som skapar utrymme för tjänster inom SEO.

Dåliga sökmotorer

Sökmotorer, exempelvis Google och Bing, var ofullständiga och dåliga på att kvalitetsbestämma innehåll på Internet. Kvaliteten på dessa sökmotorer har förbättras markant, men de är fortfarande möjliga att lura och manipulera. Dock kommer de som arbetar seriöst med SEO aldrig säga att de lurar och manipulerar sökmotorerna, men det är det de gör, de utnyttjar svagheter i de sökmotorer som idag används. Om inte sökmotorerna var ofullständiga skulle det räcka med att ha världens bästa innehåll, objektivt sett, för att hamna högst i sökresultaten på givna sökord. Givetvis kommer motorerna att utökas och förbättras i sina algoritmer för att bestämma ett innehålls kvalitet, men troligen kommer det alltid finnas ofullständigheter att utnyttja för de som sysslar med SEO för att skapa en konkurrensfördel gentemot konkurrenterna om sökresultatet. En trolig utveckling är att utvecklingen av sökmotorer kommer sätta hård press på vilka som klarar sig kvar i den bransch som erbjuder tjänster inom området sökoptimering. Det kommer inte finnas utrymme för små spelare och antagligen kommer begreppet SEO med tiden försvinna och fogas in i någon ny term som beskriver marknadsföring på nätet då SEO bara är en miss i systemet idag, en mutation som kommer växa bort med kommande generationer av sökmotorer.

Outbildad personal

Idag är de som arbetar med webb och innehåll på nätet för dåligt utbildade inom hur sökmotorer fungerar och indexerar sidor, detta i kombination med sökmotorernas oförmåga att kvalitetsbestämma ett innehåll skapar utrymme för de som säger sig vara verksamma inom sökmotoroptimering. Givetvis kommer denna okunskap saneras och alla som arbetar med att publicera eller skapa innehåll för indexering kommer att lära sig hur sökmotorer fungerar och vad som man får göra och inte göra för att blidka sökmotorerna. När denna kunskap är allmän kunskap, vilken den börjar bli idag, kommer inte heller denna kunskap vara något som efterfrågas av kunder för att höja sin ranking på sökmotorer som Google och Bing. Idag räcker det för personal som arbetar med SEO att läsa genom Googles Webmaster Guidelines för att ha en konkurrensfördel gentemot den genomsnittlige Internet-arbetaren. I morgon vet alla vad som gäller för kvalitet på innehåll.

Dåliga verktyg

Många av de verktyg som stora företag och organisationer använder är skit rent ut sagt när det kommer till att erbjuda innehåll. Detta i kombination med sökmotorers tillkortakommanden skapar ännu en öppning för de som sysslar med sökoptimering. Generationsskifte av innehållshanteringssystem (CMS) och sökmotorernas kontinuerliga utveckling kommer också döda denna konkurrensfördel som en SEO-konsult har i dag. Fler och fler får upp ögonen för hur viktigt det är med innehåll som är lätt att hitta och distribuera. Många presenterar sitt innehåll på många olika typer av plattformar: web, e-mail, print, sms, wap osv. För att bli effektivare internt och pressa kostnader görs dessa system klientoberoende, detta gör innehållet bättre och på sikt finns inte något att göra för personer som erbjuder tjänster inom sökoptimering.

Stressade beställare

Ofta vill en beställare, det vill säga den sajtägare som köper så kallade SEO-tjänster, att ryktet skall förekomma tjänsten. Man vill hamna högt i ett sökresultat innan tjänsten bevisat sig värdig sin placering där genom innehåll och trafik. Detta är kanske en av de viktigaste aspekterna för att över huvud taget förstå hur och varför SEO-företag poppar upp i massor just nu. Dessa företag lovar att hjälpa kunderna med att skapa denna “glitch” i tid kontra kvalitetssäkring gentemot slutanvändare. Här tror vi på SEO-strategi att sådana saker som idag kallas för trust factors kommer att öka väsentligt när det gäller sökmotorers sätt att värdera innehåll. Redan idag tas hänsyn till ålder, samröre med sämre kvarter på nätet och andra hygienaspekter som kan peka åt det ena eller andra hållet när det kommer till förtroende för en sajt.

Lycksökare

I alla branscher där det finns pengar kommer det finnas lycksökare. Vi har sett det i många fall, från Klondyke till Framfab. Idag utger sig många för att vara experter inom SEO. Vi tror att ett sätt att skilja agnarna från vetet är att ställa frågor som är av strategisk och mer långsiktig art. Trovärdiga svar på sådana frågor är diskuterande, analyserande och problematiserande. De som svarar med enkla svar som “Ni kommer ligga etta på Google om 3 månader” har inte hela bilden framför sig och förstår inte i vilken komplex värld han/hon verkar. Seriositet i alla branscher brukar genomsyras av att se möjligheter i dagens situation, men också de problem som är troliga inom en snar framtid och hur man parerar dem.