Låna pengar utan Fast Inkomst

Att låna pengar utan fast anställning har inte alltid varit en självklarhet. Med ökad arbetslöshet och det faktum att företag inte ger människor lika mycket fastanställningar som förr, har bankerna kommit fram med nya lån som passar vår moderna livsstil. Det betyder dock inte att personerna som ansöker om lån inte har någon form av inkomst, d.v.s. att de oftast har en visstidsanställning eller vikariat en längre tid.

Ett annat problem som många försöker att komma förbi är att ta lån utan kreditupplysning, vilket inte är så vanligt, då varje ansökan om lån registreras vid upplysningscentralen och ger en prick i registret. För mycket prickar i registret kan resultera i att man i framtiden får det svårare att ta ett större lån.

Att låna små summor, t.ex lån på mellan 500 – 50 000 kr, med sms lån eller så kallade snabblån flera ggr om är inte att rekommendera då det hamnar en prick i registret vid varje lån. Sms lån har blivit mycket stort i Sverige men det är ingen som berättar konsekvenserna det kan få i framtiden. Dessutom ger sms lån mycket hög ränta oberoende av storlek på lånet.

Det kan sätta en ung människa i mycket problem, då de tar lån utan att funderar över påföljderna att pengarna ska betalas tillbaka och det faktum att ansökan registreras till UC. Detta har medfört att föräldrar till dessa ungdomar har fått betala deras lån för att undvika att de ska hamna hos kronofogden.