Bemanningsföretag i Sverige

Bemanningsföretag dök upp i Sverige redan innan början av 1900-talet. Tidiga företag som kom att syssla med personaluthyrning kom dessvärre att börja ta betalt av de arbetssökande, vilket orsakade stora problem för de som inte lyckades bli anställda, men ändå behövde betala för tjänsten. Detta ledde till både regleringar och så småningom till en lag om förbud mot vinstdrivande arbetsförmedlingar, vilken trädde i kraft under den senare delen av 30-talet. Till en början gällde detta bara anställning, men under 40-talet kom det att innefatta även uthyrning av personal. När så slutligen vinstdrivande personaluthyrning och arbetsförmedling kom att legaliseras i början av 90-talet, möttes detta av stor kritik från flera politiska partier och även från LO, TCO och Arbetsmarknadsverket.

Bemanningsföretagens utbredning i Sverige

Efter legaliseringen kom bemanningsbranschen snabbt att expandera i Sverige och fortsatte kontinuerligt att växa, med undantag av en kortare minskning 2001 och stagnerande under finanskrisen, 2008-2009. Idag finns det ca 450 bemanningsföretag i Sverige, varav de största är Adecco, Manpower, Vedior, Randstad och Kelly Services. År 2011 var 62 900 årsanställda i branschen, medan 139 000 personer någon gång anlitades av bemanningsföretag under året.

Det råder fortfarande stor kontrovers huruvida bemanningsföretag är en gynnsam verksamhet för arbetsmarknaden i landet. Efter dess stora spridning har det nu snarare blivit en diskussion om hur de ska drivas, än huruvida de ska få existera överhuvudtaget. Dagens arbetsmarknad ställer stora krav på flexibilitet och det har blivit allt mer vanligt med projektbaserade anställningar och tillfälliga engagemang, vars natur ofta varierar och således kräver väldigt olika kompetenser från stund till stund. För att säkerställa att branschen fungerar grundades bransch- och arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen. De har även som uppgift att göra de företag hörda, som jobbar med en rörlighet i arbetsmarknaden. När LO och Bemanningsföretagen tecknade ett centralt kollektivavtal år 2010 beskrevs branschen så här: “Behovet av flexibla bemanningslösningar hos kunderna ökar på arbetsmarknaden. Parterna är därför överens om att bemanningsbranschen fyller en viktig funktion”. De problem som uppstått rör därför snarare företag som metodiskt utnyttjar bemanningsbranschen för att till exempel undvika Lagen om anställningsskydd.